เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ124
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน118
แนวทางจัดการเรื่องร้องเรียน124
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ136
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ อปท.524
คู่มือการให้บริการประชาชน122
คู่มือการให้บริการประชาชน116
สรุปขั้นตอนการสรรหาปลัด ฯ ๘696
แบบเลื่อนฯปลัด๘1388
คู่มือเพิ่มเติมประชาชน1781
สรุปผลการสำรวจความพีงพอใจผู้รับบริการ1108
คู่มือปฏิบัติงาน อบต170

ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB