เมนูหลัก

บริการประชาชน-รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ

ผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ

วันที่ 28 ก.ค. 63 หมวดหมู่ รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ.pdf98.01 KB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ

0.02s. 0.50MB