เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาด ความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)1522 ม.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓159 ม.ค. 63
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓296 ม.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เรื่องแผนปฏิบัติการจัดซิ้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู ประจำปีงบประมาณ 25617530 ส.ค. 62
ลำดับที่ 1-4 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB