เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เรื่องผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 2229 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1725 มี.ค. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เรื่องผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1118 ม.ค. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เรื่องผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ได้รับการคัดเลือก ปี256313826 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บก.ถ.๕๐-๐๐๔ สายบ้านดงเสียด-บ้านนาสาร ช่วงหมู่ที่๖ บ้านนาสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1417 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บก.ถ.๕๐-๐๐๑ สายบ้านโนน-บ้านแก้วสมบูรณ์ หมู่ที่๓ บ้านโนน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1677 พ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เรื่องประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(E-biding)11924 เม.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เรื่องประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(E-biding)13321 เม.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาด ความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)14622 ม.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓1299 ม.ค. 63
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓1476 ม.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เรื่องแผนปฏิบัติการจัดซิ้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู ประจำปีงบประมาณ 256118730 ส.ค. 62
ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB