เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศกำหนดส่วนราชการ188
แผนดำเนินงาน พ.ศ. 2563174
แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561-2563164
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล769
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563174
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563170
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 2563275
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ2563280
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี1101
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิติกูล1181
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า1173
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ25631208
แผนจัดเก็บภาษีปี 25611107
แผนการจัดเก็บรายได้ ปี 25621179
ข้อบัญญัติงบประมาณ1151
แผนป้องกันการทุจริต 2561-25641154
แผนป้องกันการทุจริต 2560-25612130
ข้อบัญญัติ5125
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ2561-25646239
แผนดำเนินงานประจำปี25612155

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB