เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศกำหนดส่วนราชการ122
แผนดำเนินงาน พ.ศ. 2563118
แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561-2563121
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล722
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563127
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563126
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 2563225
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ2563223
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี142
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิติกูล1122
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า192
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ25631140
แผนจัดเก็บภาษีปี 2561158
แผนการจัดเก็บรายได้ ปี 2562188
ข้อบัญญัติงบประมาณ194
แผนป้องกันการทุจริต 2561-25641105
แผนป้องกันการทุจริต 2560-2561284
ข้อบัญญัติ568
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ2561-25646133
แผนดำเนินงานประจำปี2561294

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB