เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนพัฒนาบุคลากร

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561-2563141
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล745
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563152
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563149

ลำดับที่ 1-4 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB