เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายณัฐสิทธิ์ อินทิวงศา

  ประธานสภาฯ

 • นายบุญเลิศ การภักดี

  รองประธานสภาฯ

 • นายอัครวัฒน์ สิงห์โตฐิติ

  เลขานุการสภาฯสมาชิกสภา

 • นายปริญญา เถาวว์ประสาท

  ส.อบต.หมู่ 1

 • นางประเสริฐ วงศ์วาน

  ส.อบต.หมู่ 1

 • นายสมรส ก่อคุณ

  ส.อบต.หมู่ 2

 • นางนิชดา วุฒิสาร

  ส.อบต.หมู่ 3

 • นายสุวรรณ คุณพรม

  ส.อบต.หมู่ 4

 • นายบุญล้ำ ศรีสุธรรม

  ส.อบต.หมู่ 5

 • นายประยูร แลดจันเหนือ

  ส.อบต.หมู่ 6

 • นายนิสสัน คุณประทุม

  ส.อบต.หมู่ 6

 • นายสนอง กลางแม

  ส.อบต.หมู่ 7

0.02s. 0.50MB