เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันทุจริต “คนศรีชมภูจะไม่ทนกับการคอรัปชั่น”216 พ.ค. 64
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดมีการมีส่วนร่วม116 พ.ค. 64
O38 การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร266 พ.ค. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เรื่องการหยุดเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษ919 เม.ย. 64
กิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2564189 เม.ย. 64
เข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยายการต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น จัดโดยจังหวัดบึงกาฬ1022 มี.ค. 64
O35 กิจกรรมแสดงเจตนาการต่อต้านและป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู3010 มี.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 25646616 ก.พ. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น12313 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุฯ11110 ส.ค. 63
รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุฯ1045 ส.ค. 63
ลานกีฬาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู1203 ส.ค. 63
E-Service26613 ก.ค. 63
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร9910 ก.ค. 63
จิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ลำน้ำคูคลอง อบต.ศรีชมภู2441 มิ.ย. 63
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องภิ่น บก.ถ.๕๐-๐๐๔ สายบ้านดงเสียด - บ้านนาสาร ช่วงหมู่ที่ ๖ บ้านนาสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)15530 เม.ย. 63
ขอเชิญร่วมรับบริจาค24415 เม.ย. 63
กิจกรรมทำความสะอาดป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยคณะผู้บริหาร,ส.อบต.,พนักงาน,ลูกจ้าง26225 มี.ค. 63
ร่วมงานประเพณีบุญเผวดเทศน์มหาชาติ จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี ๒๕๖๓14116 มี.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เรื่อง เปิดรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู:ศรีชมภูโมเดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 20627 ก.พ. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB