เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น3213 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุฯ3010 ส.ค. 63
รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุฯ235 ส.ค. 63
ลานกีฬาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู283 ส.ค. 63
E-Service8113 ก.ค. 63
ประกาศรับโอนข้าราชการ หลายอัตรา20510 ก.ค. 63
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร2910 ก.ค. 63
จิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ลำน้ำคูคลอง อบต.ศรีชมภู1641 มิ.ย. 63
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องภิ่น บก.ถ.๕๐-๐๐๔ สายบ้านดงเสียด - บ้านนาสาร ช่วงหมู่ที่ ๖ บ้านนาสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)4730 เม.ย. 63
ขอเชิญร่วมรับบริจาค8915 เม.ย. 63
การประชุม ชี้แจงแนวทางปฏิบัติเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู3712 เม.ย. 63
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส3210 เม.ย. 63
กิจกรรมทำความสะอาดป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยคณะผู้บริหาร,ส.อบต.,พนักงาน,ลูกจ้าง17225 มี.ค. 63
ร่วมงานประเพณีบุญเผวดเทศน์มหาชาติ จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี ๒๕๖๓5616 มี.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เรื่อง เปิดรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู:ศรีชมภูโมเดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 11827 ก.พ. 63
การประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล2217 ก.พ. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู5927 ม.ค. 63
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ อบต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ1366 ม.ค. 63
วันต่อต้านการทุจริตสากล พ.ศ.25628810 ธ.ค. 62
จิตอาสา ร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองแล้ง755 ธ.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB