เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการทัศนศึกษา หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยตำบลศรีชมภู:ศรีชมภูโมเดล

แชร์

โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง เป็นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภูให้ความสำคัญกับเด็กปฐมวัย มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา การพาเด็กไปทัศนศึกษาจะเป็นการช่วยให้เด็กมีพัฒนาการดังกล่าว


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB