เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์ทำความสะอาดถนนอบต.ถึงบ้านหนองหัวช้าง ม.ค.61อบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทำความสะอาดถนนอบต.ถึงบ้านหนองหัวช้าง 22.11.60อบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562ทต.บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
ประกาศ อบต.หนองหัวช้าง เรื่องประกาศผลสอบคัดเลือกผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อบต.หนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬอบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
ประกาศ อบต.หนองหัวช้าง เรื่องประกาศผลสอบคัดเลือกผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อบต.หนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬอบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ข้าราชการหัวหน้าส่วนและสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563อบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุฯอบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
แจ้งประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563อบต.ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นอบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุฯอบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา เริ่มรับสมัครระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม-วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. อบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
การประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564อบต.ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นอบต.หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ในรอบเดือนกรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนอบต.ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ
การดำเนินโครงการพระราชดำริย์ ด้านสาธารณสุข ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน อบต.ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ
กองช่างออกสำรวจและซ่อมถนนชำรุดทต.บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นอบต.ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ
ลานกีฬาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภูอบต.ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
ชาวภูไทตำบลถ้ำเจริญ เป็นตัวแทนอำเภอโซ่พิสัย เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันสถาปนาและงานของดีจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2563อบต.ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ
ลำดับที่ 1-20 | 1/13 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.14s. 0.50MB