ReadyPlanet.com
dot dot
bulletระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
bulletระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล
bulletระบบทะเบียนประวัติบุคคล
bulletระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
bulletระบบบันทึกบัญชีของ อปท.
bulletระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น
bulletระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.
bulletระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ประกาศโครงสร้างเงินเดือนใหม่ และ เงินประจำตำแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

            วันนี้ได้รับแจ้งจาก ท่านปลัดเชื้อ   ฮั่นจินดา ประธานสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ได้มีการประกาศโครงสร้างบัญชีเงินเดือนใหม่                                                                                         

 

1.บัญชีที่หนึ่งให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2556                                                 

2.บัญชีที่สองให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554                                                            

3.เงินระจำตำแหน่ง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศ ( 18 เมษายน 2556 )

 

 

 

ศราวุธ   สิงห์โต

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชม ภู

คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดบึงกาฬ

 

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่1 [Go to top]อบต.ศรีชมภูพรเจริญ จัดทำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู ที่อยู่ : อำเภอ พรเจริญ จังหวัด :บึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ : 38180 เบอร์โทร :042-487379